Diana´s Blog

“AS RÍAS GALEGAS”

 

A partir da páxina de wikipedia responde e os textos sobre “as lendas da Costa da Morte” responde o cuestionario

Cuestionario:

 

  • Que zona ocupan as Rías Baixas?

As rías baixas ocupan a costa oeste da provincia da Coruña e toda a costa da provincia de Pontevedra, dende o cabo de Finisterre ata a fronteira portuguesa.

 

  • Describe unha ría das Rías Baixas: localización, extensión, lugares importantes (illas, cabos, praias etc;…), sucesos históricos etc;…

A ría de Vigo é a máis profunda e meridional das Rías Baixas de Galicia. Está situada ao sur da Provincia de Pontevedra e exténdese en dirección Noreste nunha lonxitude de 35 km. dende a súa bocana en Cabo Silleiro ata seu punto máis profundo en Arcade.

Cunha anchura máxima de 7 km que se angosta no Estreito de Rande ata os 700 metros.

Seu acceso occidental está protexido polas Islas Cíes. No seu interior están as islas de Toralla e San Simón, e al norte limita coa Península do Morrazo. No seu extremo sur está situada a Bahía de Bayona.

Dende o punto de vista medioambiental, é una bahía con unha gran riqueza biolóxica debido a que nas súass augas afloran as correntes de agua profundas e frías procedentes do Norte, portando gran cantidade de nutrientes. Históricamente, a ría de Vigo é zona propicia para a pesca e o marisqueo, aínda que as condicions actuais no sexan as ideais, debido a gran presión humana e industrial sobre a costa.

Na súa ribeera se sitúa a cidade de Vigo. Tambén os municipios de Bayona, Nigrán, Redondela, Sotomayor, Vilaboa, Moaña y Cangas.

Nela desarrollouse a Batalla  de Rande o 23 de octubre de 1702, máis exactamente na final da ría, na Ensenada de San Simón.

 

  • Que zona ocupa a Costa da Morte?

É unha rexión costeira da provincia de La Coruña que abarca dende o cabo Finisterre ata Malpica de Bergantiños.

 

  • Quen delimitou a Costa da Morte e cales foron as consideracións tomadas en conta?

 

Eugenio Carré Aldao, finais da década de 1920, foi un dos primeiros en facer alusión ao nome de «costa da Muerte. Todo o comprendido xeográficamente a dereita de Finisterre, pola súa falta de constancia de navegabilidade. Esta delimitación (Cabo Roncudo – Finisterre) a puxeron mariños ingleses hace máis de dous séculos, considerando o arco finisterrano o tramo de costa máis peligroso pola cantidade de baixos o lages que escondíanse a poucos metros da superficie afastados da costa, as fortes correntes, temporais, repentinas cerrazones de nebla e múltiples naufraxios.

 

  • Que sabes das lendas da Costa da Morte? (entregar ficha)

 

  • Que zona ocupan as Rías Altas?

Son unha parte da zona costeira de Galicia. A forman a parte norte e noroeste da provincia da Coruña e toda a costa da provincia de Lugo, limitando con Asturias no este e co cabo de Finisterre ao sur.

  • Describe unha ría das Rías Altas. Localización, extensión, lugares importantes (illas, cabos, praias…), sucesos históricos etc,…

A ría do Burgo o da Coruña é unha ría galega da provincia da Coruña. Se encontra encadrada nas Rías Altas, dentro do denominado Golfo Ártabro. Está formada pola desembocadura do río Mero e as súas augas bañan os municipios de Cambre, A Coruña, Culleredo e Oleiros. Toma seu nombre do pueblo de Santiago do O Burgo, perteneciente ao municipio de Culleredo.

Foi declarada como a ría máis contamiñada de Europa. Estos niveiss de contaminación  débense a que os vertidos dos pobos de O Temple (Cambre), O Burgo (Culleredo), Perillo (Oleiros) e a cidade da Coruña desembocan nesta ría.

Anuncios

Prehistoria en Galicia (parte2)

Grecia e Roma

En Galiza houbo asentamentos de poboación dende épocas prehistóricas que se remontan 300.000 anos no pasado. designouse como provincia romana co nome de Gallaecia, seguindo o topónimo antigo. Non hai que confundir os pobos kallaikoi cos galos da latina Gallia. Son asentamentos completamente distintos.

Os celtas e preceltas da Galiza

Algúns grupos do pobo celta que chegara ata o sur da Península Ibérica non atoparon acomodo nestas terras e iniciaron outra viaxe migratoria, en distintas etapas xa tardías, cara ó norte, a través de terras lusitanas. Esta situación de emigrantes celtas dende o sur, polo oeste, cara ó norte, é bastante inqueda e non chegan a estabilizarse na rexión galaica ata o século I a.C. É o grupo coñecido como sefes, que se move cara o século III a.C. e que van situándose algúns entre o río Texo e o río Douro e outros, como xa se dixo, os que seguen cara Galiza.

Ao mesmo tempo que isto ocorría, producíase nas costas galaicas o desembarco de xentes nórdicas procedentes da Bretaña. A arqueoloxía acreditao así a través dos achados de punta Neixón na ría de Arousa, na provincia da Coruña. Os celtas sefes atoparon estas terras bastante poboadas.

A relación de tribos pre-célticas que se pode dar é bastante extensa:

Oestrimnios , albións, seurros, tiburos, bibalos, caporos, zoelas, nobiagoi, abii, tirii, veasmini, salassi, rilenii, helenii, grovii, etc., todos eles asentados dende a Idade de Bronce, é dicir, antes do 600 a.C. Destes poboadores proceden as semellanzas étnicas entre estes pobos e non da chegada dos celtas. As analoxías entre galegos e irlandeses actuais non veñen dun parentesco céltico, senón dunha comunidade étnica anterior que se remonta a 2.000 anos atrás.

As tribos celtas dos sefes acabados de chegar superpuxéronse a estoutras máis antigas e adaptáronse bastante ben, crese que polo seu carácter afín indoeuropeo. Foron os celtas os que se acomodaron e a súa influencia foi, na maioría dos casos, tardía e esporádica, segundo se pode saber pola confirmación do estudo da arquitectura e a metalurxia. A dita poboación autóctona máis antiga conservou a súa destacada personalidade lingüística e cultural e tamén soubo intercambiar aspectos culturais coa civilización céltica. Houbo un verdadeiro troco de costumes e de coñecementos.

Prehistoria en Galicia (parte1)

Paleolítico Inferior

As primeiras probas da presenza humana en Galiza remontanse hai uns 300.000 años. Coincidiendo co paleolítico inferior. Apareceron restos dende Ribadeo ata A Guarda. Restos de utensilios feitos de cuarzo o cuarcita como bifaces, fendedores, triedros.. Móstranos unha industria Acheulense.

Nesta etapa coñécense dúas culturas:

  • Paleolítico inferior arcaico (ou “cultura dos cantos tallados”)
  • Paleolítico inferior cláseico (ou cultura Acheulense)

As industrias son simples e os tipos reducidos. Deste período son os asentamentos da Piteira (Toén), A Chaira (San Cibrao de Las), Pazos (San Cibrao das Viñas), Chan de Cereixo (A Portavedra, Gondomar), Arbol e as Gándaras de Budiño (Porriño) e Camposancos (A Guarda).

Eran nómadas, xa que eran grupos de cazadores-recolectores. Tamén utilizaban a pesca e a recollida de marisco. Vivían en tribus.

Paleolítico medio

Nesta etapa a industria característica é a musteriense, elaborada polo home de neanderthal. A este periodo corresponde parte dos asentamentos das Gándaras de Budiño e do Campo da Mama (A Veiga).

Paleolítico Superior

Período dos 30.000-8.000 a.C . Atopamos instrumentos de pedra e de oso, tales como puñais, arpóns, agullas. É unha industria Azilense, a base de sílex, cristal de rocha, pórfidos cuarcíticos, cuarzos e cuarcitas. As ferramentas máis características son os burís e as raspadeiras. Non hai probas de arte rupestre en Galiza. Encontramos arte moble nos que destacan os colgantes.Os asentamentos máis importantes deste período son os de Pena Grande (Vilalba), Prado do Inferno I (Muras), Pena Grande (Férvedes, Lousada, Xermade) e as covas de Valdevara (Becerreá).

O mesolítico

Sitúase aproximadamente entre o 8000 a.C. e o 5000 a.C. Co cambio de clima nesta época, desaparecen a maioria dos animais de caza maior como os bisontes. Tamén houbo cambios na flora e fauna. Tiveron que cambiar os seus métodos: perfeccionar a caza, facer variada a recolección de froitos e verduras, incrementar a pesca. Prodúcense os primeiros ensaios de agricultura e gandería. Tamén aparece arte moble de tipo relixioso. Atopáronse asentamentos adxudicados a esta etapa na zona limítrofe entre as provincias da Coruña e Lugo.

O neolítico

Desenvólvese entre o 5000 e o 3000 a.C. caracterizado polo nacemento da agricultura e a domesticación de animais ademáis da cerámica. Nesta etapa aumentou a poboación debido o aumento dos alimentos grazas a agricultura. Habitaron zonas altas debido a vexetación. Predominaba carballeiras, sobreiras, ulmos, freixos, abeleiras… Desta época data o Megalitisimo que atopamos por toda Galiza. Os habitantes desta época eran seminómadas. A agricultura, gandería e o marisqueo eran moi importantes. Eran especialistas no traballado coa pedra. Para edificar empregaban granitos ou lousas, para os obxectos pulimentados as rochas metamórficas e os acibeches ou a blenda para os adornos. No Dolmen de Dombate ou no de Axeitos atopáronse ídolos ou representacións de antepasados, ou dos vivos que están presentes.

Paleolítico cronologías

* En lugar de Mesolítico es Calcolítico

Primeras civilizaciones

Civilizaciones Fluviales son aquellas que durante el Neolítico se fueron asentando junto a grandes ríos y desarrollando una cultura propia y en las que aparecería, entre otros muchos logros, la escritura.

Las principales Civilizaciones Fluviales de la antigüedad fueron la Egipcia, las mesopotámicas, la Hindú y la China. Las culturas mesopotámica y egipcia son las que tuvieron influencia directa sobre nuestra cultura.

MESOPOTAMIA

Es en Oriente Próximo donde por primera vez se pasa de pequeñas poblaciones agrícolas neolíticas a formaciones más complejas que tienden a ser autónomas. Se pasa de la aldea a la ciudad y se crea una cultura propia llena de logros, entre los que destaca la invención de la escritura.

La región de Mesopotamia está formada por un gran valle fértil a ambos lados de los ríos Tigris y Éufrates. En ella se desarrollaron diferentes civilizaciones a partir de mediados del IV milenio a.C. Entre ellas se encontraba una de las primeras civilizaciones agrarias y urbanas: la Sumeria.

Las primeras ciudades aparecieron hacia el año 3.700 a.C. Crearon  sistemas de canales y diques para encauzar el agua y depósitos de agua. Tuvieron un gran desarrollo de la agricultura de cereales, legumbres y frutas. También practicaban la ganadería de cerdos, ovejas y cabras.

La civilización mesopotámica nos dejó importantes elementos culturales como la escritura, las leyes, la religión y el arte.

EL ANTIGUO EGIPTO

El antiguo Egipto se localizaba en el valle del rió Nilo, en el Norte de África. Este valle es un enorme oasis casi cerrado en medio de los desiertos que lo rodean.

Después de las crecidas anuales del Nilo, dejaban al descubierto un suelo fértil. Éste garantizaba el alimento y el agua a los grupos humanos y facilitaba el cultivo de una amplia variedad de cereales, legumbres, hortalizas o especies frutales .También el cultivo del lino fue utilizado para confeccionar telas.

El Nilo ofrecía a los habitantes otros recursos como caza, pesca y fundamental vía de comunicación que ayudó al desarrollo del comercio.

La civilización Egipcia se desarrolló durante un largo periodo de más de 3000 años .Fue un estado centralizado y fuertemente jerarquizado, dirigido por el faraón. Podemos diferenciar cuatro fases principales en historia:

 Periodo predinástico

Desde el IV milenio a.C. evolucionaron dos reinos: el Bajo Egipto,  que se localiza en el delta del rió Nilo, y  el Alto Egipto, que se extendía a lo largo de una estrecha franja de tierra fértil. Este periodo es anterior a las grandes dinastías de los faraones del imperio egipcio unido

Imperio Antiguo

A partir de este momento se realizan las construcciones de las grandes pirámides que sirvieron de tumbas reales en las que se depositaba el sarcófago del faraón con todo el ajuar que debía acompañarle al más allá. Egipto dependía por completo del río Nilo, un periodo de malas cosechas provocó una profunda crisis que arruino y dividió el país terminando con el esplendor con el que había comenzado el Imperio Antiguo.

 Imperio Medio

Fue un periodo de cierta expansión y conquistas que permitió a Egipto ensanchar sus fronteras. Se fundaron numerosas ciudades y se emprendieron grandes obras públicas.

Imperio Nuevo

A partir del año 1600 a.C y hasta el 31 a.C. la civilización egipcia vivirá su periodo de máximo esplendor. Realizó una expansión territorial hacia Siria y Palestina, y también hacia la cuarta catarata Nilo arriba estableciéndose alianzas con las grandes potencias asiáticas.

En la sociedad, esta estaba estructurada en torno al poder absoluto el faraón. Bajo el faraón se situaban diferentes clases sociales bien diferenciadas y con privilegios desiguales.

La cultura egipcia era muy religiosa.

Las manifestaciones artísticas más impresionantes del arte egipcio son magníficas y colosales tumbas: las pirámides.

 

Mapa de zonas neolíticas en Europa

EL NEOLÍTICO EN EL PRÓXIMO ORIENTE

El origen del Neolítico en el Próximo Oriente tiene como antecedente más inmediato las comunidades mesolíticos que se vieron favorecidas por el cambio climático. Abandonaron las cuevas en las que vivían y se asentaron en las zonas llanas, en las que el cambio climático había propiciado el crecimiento de árboles de fruto carnoso y plantas herbáceas (trigo y cebada silvestres).

-Del 13.000 al 10.000 a.C. Los cazadores-recolectores se especializan en ciertos recursos reduciendo su movilidad. Son mayores y más frecuentes los campamentos con estructuras de almacenamiento.

Todo esto refleja un sedentarismo que empieza a ser semejante a lo que más tarde acontecerá.

Estos asentamientos se encontrarían hacia el interior, en torno a la cuenca del río Jordán, en las llanuras que éste inundaba durante sus crecidas.

En estos sitios sedentarios hay evidencias de intentos de domesticación de animales y plantas. Uno de los indicios de que podrían plantar cereales silvestres es la frecuencia de hoces en estos yacimientos (un armazón de madera con dientes de sílex pegados con betún).

También fueron los primeros en crear una técnica de procesado de los alimentos de origen vegetal: los molinos y los morteros, así como las primeras hoces, pequeños mangos de madera o hueso a los que se adhieren pequeños filos de sílex mediante resina.

En esas sociedades neolíticas, la caza continuaba teniendo un papel fundamental, pero poco a poco la alimentación de vegetales fue ganando importancia.

Las viviendas eran de planta circular, pero paulatinamente su forma fue cambiando hacia una forma rectangular. Al mismo tiempo, van surgiendo viviendas con una estructura interna más compleja.

Practicaban enterramientos de inhumación, ya fueran colectivos o individuales.

NEOLITICO EN LA PENINSULA IBERICA

Las divisiones del Neolítico obedecen siempre a fases de carácter regional, puesto que no está exento de peculiaridades según las regiones de la Península

1º Fase: Cerámica Cardial

En la primera fase del Neolítico, desde el VI milenio a. C. se desarrolla en la Península la cultura de la cerámica cardial, caracterizada por su decoración impresa mediante conchas de berberecho

2º Fase

A partir del 4000 a. C. comienza una segunda fase neolítica

3º Fase

Más al sur, en torno al 3700 a. C., aparecen la cultura megalítica y una tendencia paulatina hacia los enterramientos colectivos,

Características

Durante el Neolítico surgen la agricultura y la ganadería, y con esta nueva economía la población comienza a establecerse permanentemente en un lugar, se sedentariza.

En la Península la ganadería fue la actividad predominante en la mayor parte de las zonas, dadas las propicias condiciones del terreno. Las diferentes tareas agrícolas y ganaderas provocaron una mayor especialización y la división del trabajo, y con ello las diferencias sociales.

Se desarrollaron útiles agrícolas, como las azadas, hoces y molinos de mano, y adquirieron un gran desarrollo de los instrumentos de madera, asta y hueso, pero sobre todo se extendió la cerámica, que fue primordial para la conservación de los alimentos y su cocción.

La agricultura del trigo y la cebada está comprobada indirectamente, por haberse encontrado útiles como molinos de mano o molederas; pero también directamente, a partir de semillas de trigo cultivadas. El inicio de la ganadería se deduce de la comprobación del consumo de vaca, oveja y cerdo.

El modelo de hábitat más extendido en el Neolítico peninsular es el de la ocupación de cuevas.

También la pintura levantina es característica del Neolítico peninsular

Fases de la Prehistoria

Primeros homínidos

Australopithecus: fue el primer homínido bípedo (caminaba en dos patas y podía correr en terreno llano). Poseía mandíbulas poderosas y fuertes molares. Su cerebro tenía un volumen inferior a los 400 centímetros cúbicos. De aquí se deduce que el andar erguido se produjo mucho antes que la expansión del cerebro.

 

Homo habilis: coexistiendo con el australopithecus apareció esta especie de homínidos. Tenían un cerebro más grande, alrededor de 700 centímetros cúbicos. Su característica más importante fue el cambio en su forma de alimentación: ya no sólo comían frutas y vegetales sino también animales.

 

Homo erectus: algunos lo consideraron el representante directo del hombre, pero hoy se sabe que muchos austratopithecus anteriores poseían rasgos semejantes. Son los primeros homínidos que se distribuyeron ampliamente por la superficie del planeta, llegando hasta el sudeste y este de Asia. Poseían un cerebro mayor que el del homo habilis: alrededor de 800 centímetros cúbicos. Conocían el uso del fuego y fabricaron la primera hacha de mano. El primer homo erectus fue encontrado en java (Oceanía) a fines del siglo pasado. El hallazgo de restos de homínidos de esta especie en las cavernas de Pekín permitió la reconstrucción de algunos aspectos de su vida.

Homo sapiens: vivió en Europa, en África y en Asia. Los hallazgos arqueo­lógicos reflejan cambios importantes en el comportamiento de esta especie: utilización de instrumentos de piedra y hueso más trabajados, cambios en las for­mas de cazar, uso y dominio del fuego, empleo del vestido, aumento en el tamaño de las poblaciones, manifesta­ciones rituales y artísticas. El represen­tante del homo sapiens más antiguo es el hombre de Neanderthal (Alemania), y en tiempos más modernos, el hombre de CroMagnon (Francia).

Homo sapiens sapiens: Sus características físicas son las mismas que las del hombre actual. Su capacidad cerebral es de alrededor de 1400 centímetros cúbi­cos. Se cree que apareció en Europa hace alrededor de 40.000 años. El homo sapiens sapiens es el que protagonizó, a partir del año 10.000 a.C., cambios muy importantes en la organización económica y social, como las primeras formas de agricultura y domesticación de animales, y la vida en ciudades.

 

El Paleolítico o Edad de Piedra Antigua

El Paleolítico o Edad de Piedra Antigua

Es una etapa de la Prehistoria que se caracteriza por la utilización de utensilios de piedra tallada. El Paleolítico es la etapa más larga de la Historia del Hombre, puesto que se extiende desde hace unos 2.500.000 hasta aproximadamente 10.000 años atrás.

 

Las principales características del Paleolítico son el dominio de los homínidos de piedras lascadas, con filo, que utilizaban para cortar los alimentos, y como armas de caza. Posteriormente, hacia el año 400.000 aparecen las primeras hachas, las que eran bifaciales (con dos caras) y poseían mangos de madera.

 

El Paleolítico se divide en tres fases:

El Paleolítico Inferior, el Paleolítico Medio y el Paleolítico Superior.

 

Paleolítico Inferior

El Paleolítico Inferior es la fase más larga de la Edad de Piedra Antigua y se extiende desde hace aproximadamente dos y medio millones de años y dura hasta 120.000 años atrás.

 

En esta fase, aparecieron los primeros utensilios de piedra ocupados por los homínidos, estableciendo los más primitivos grupos humanos: los Australophitecus y los Homo Habilis.

 

Los habitantes del Paleolítico Inferior se organizaban principalmente en bandas nómadas, que se dedicaban a la caza y la recolección; además, lograron domesticar el fuego, pero practicando la cocción de los alimentos sólo tardíamente.

Paleolítico Medio

El Paleolítico Medio es una fase menos extensa que el Paleolítico Inferior y va desde los 120.000 años de antigüedad hasta 40.000 años atrás. Su principal característica es la aparición de las denominadas puntas de proyectil en lanzas y flechas.

Los grupos humanos se organizaban en bandas nómadas y seminómadas, que se especializaban en la recolección y la caza

Paleolítico Superior

El Paleolítico Superior es la última fase del Paleolítico y es la menos extensa de él.

Se desarrolló hace 40.000 años atrás y se extendió hasta hace 10.000.

Su principal característica es la utilización de piedras talladas en la confección de herramientas de caza. Los grupos humanos continuaron organizándose en bandas, pero especializadas en la recolección y en la caza; también se plantea que en esta fase se desarrolló la pesca en las poblaciones que vivían en las cercanías de la costa. En el Paleolítico Superior, además, se han encontrado las primeras pinturas rupestres en las paredes de las cavernas (Altamira).

reformismo borbónico na Galicia do setecentos, composición de texto hco

COMPOSICIÓN DE TEXTO HISTORICO

Os documentos seguintes permiten elaborar un texto que teña por asunto central a influencia do reformismo ilustrado en Galicia, empezando polas políticas administrativas (doc 1) e polas intervencións oficiais (doc 2) ou particulares (doc 3) dirixidas a un mellor coñecemento da realidade do país, coa finalidade de mellorar os recursos humanos e materiais que poidan garantir o benestar dos súbditos da Monarquía hispánica (docs. 4, 5 e 6).

FILIPE V. NOMEAMENTO DE INTENDENTE PARA O REINO DE GALICIA (10-8-1718).

Don Filipe, pola gracia de Deus (…). Por canto teño decidido establecer nos meus reinos, provincias e exércitos, intendentes que entendan en cuestión de xustiza, policía, facenda e guerra, e sendo conveniente que elixa persoa que sirva de intendente do reino de Galicia e das súas tropas, tendo en conta que as circunstancias que se requiren para o cargo concorren en vós, don García Ramírez de Arellano, noméovos intendente do referido reino de Galicia e das súas tropas. E quero, e é a miña vontade, que residades na cidade da Coruña.

RECONTO DO PATRIMONIO DE ANTONIO JACINTO DE ROMAY ARMADA E SOTOMAYOR (9-7-1743).

Primeiramente a casa, torre e capela coa súa horta cercada por alta muralla, con dous muiños coa auga necesaria para eles e a sobrante para os prados da horta de sementeira de 70 ferrados…Os campos de labradío…son máis de 200 ferrados de sementeira que producen cada quinquenio mil ferrados de todo froito…Ademais a viña que se inclue dentro das citadas murallas que producen 40 moios de viño…Así mesmo, o bosque contiguo á casa formado por carballos, aciñeiras, piñeiral e toxal que teñen 150 ferrados, e o seu pombal…Ademais, os montes que chaman de Castiñeiras…Os bens e efectos que pertencen ó referido morgado e as súas rendas importan 13.100 reais.

FREI MARTÍN SARMIENTO. CATÁLOGO DE VOCES E FRASES DA LINGUA GALEGA (1745-55).

É necidade que poida haber lingua, viva ou morta, que sexa mellor para explicar os seus conceptos que a que cada un ten mamado e coa que se criou todo o tempo da súa xuventude. É moi útil que se estudien, se saiban, se entendan e se falen linguas alleas, pero sen esquecer a nativa.

ESTATUTOS DA ACADEMIA DE AGRICULTURA DO REINO DE GALICIA (1765).

11.- O primeiro obxetivo dos académicos será investigar as causas da decadencia da agricultura nas sete provincias do reino de Galicia.

12.- Unha vez coñecido isto, tratarase dos medios de restablecer a agricultura, estimular ó labrego e incluso premialo e indemnizarlle algúns gastos como a compra de plantas e sementes extranxeiras, e a fabricación e uso de novos instrumentos.

15.- Os académicos terán especial coidado en ser os primeiros en adoptar o novo método…

CARLOS III. CÉDULA DE CREACIÓN DO REAL CONSULADO (1785).

Teño determinado establecer na cidade da Coruña e no seu porto un Consulado de mar e terra extensivo ó de Vigo e a todos os portos do arcebispado de Santiago, baixo as seguintes regras:

54.-O Consulado acordará os medios máis axeitados para o establecemento de escolas de Comercio, Agricultura e Debuxo, e especialmente dun Colexio de Pilotaxe e Mariñeiría…Tamén contribuirá a promocionar os medios máis rápidos e adecuados para limpar a ría, rematar a obra do dique, e facilitar as restantes que se necesitan para mellorar o porto.

INFORME DA SOCIEDADE DE AMIGOS DO PAÍS DE LUGO (1786).

Dende o seu establecemento…non deixou de promover por todos os medios posibles os seus obxetivos, verificando especialmente o cumprimento dos traballos de fiadas a torno, finura e branqueo de lenzos, plantío de moreiras e outros vexetais, fomento das fábricas, escola da doutrina cristiá e primeiras letras, ofrecendo e dando premios en obsequio das artes, inventos e memorias de mérito, facilitando e pagando o desague e desecación dunha lagoa próxima a esta cidade que non só a infesta senón que estorba un terreo propicio para unha fermosa alameda.

Navegador de artículos